Image

KDO JSME

Společnost FMV-DESIGN s.r.o. byla založena v roce 2010 skupinou pracovníků s dlouhodobými zkušenostmi s projekcí, konstrukcí, výrobou a provozem hydraulických systémů.  Od svého počátku se zaměřuje jak na výrobu a dodávky sériových a opakovaných hydraulických agregátů a řídicích bloků, tak i na realizaci unikátních zakázek. Krédem je úzká spolupráce s konstruktéry a vývojáři strojů a zařízení.  Panuje přesvědčení, že jen tak vzniká hydraulický systém naplňující očekávání zákazníka, a to nejen po stránce technické, ale i nákladové. Přestože se jedná o nevelkou společnost, disponuje odpovídajícím znalostním potenciálem a hardwarovým i softwarovým vybavení. Cílem činnosti je dosažení vysoké kvality v nejširším slova smyslu, akceptovatelné cenové úrovně a celkové spokojenosti uživatelů.