Hydraulické pohony dvou lisů včetně elektrovybavení a software

 - řízení síly, polohy, rychlosti
 - grafické vyhodnocení výsledků do PC