Hydraulické agregáty PPS a PPL

Tisk

hydraulický agregátHydraulické agregáty řady PPS a PPL jsou určeny jako zdroj tlakové kapaliny pro všechna průmyslová odvětví. Díky modulárnímu uspořádání  je možné realizovat většinu v praxi používaných aplikací a to v krátké době a za příznivou cenu. Pokud požadovanou konfiguraci agregátu nelze sestavit ze stavebnice, nabízí výrobce  zákaznické provedení upravené pro daný stroj nebo zařízení.

 

 

 

Charakteristickými znaky stavebnice hydraulických agregátů PPS a PPL jsou především:

FMV – Design s.r.o.  nabízí kromě stavebnicových agregátů  také atypická řešení:

1

Typový klíč

2

Elektromotory

Standardně používané střídavé jednofázové a třífázové elektromotory  jsou v uvedeny v tabulce 1. Při výběru motoru je nutné vypočítat potřebný příkon  dle vztahu:

3

 

4

Použití  dalších elektromotorů, např. stejnosměrných, dvouotáčkových apod. je po konzultaci možné.

Čerpadla

V základním provedení jsou používána zubová čerpadla s vnějším ozubením  (tabulka 2), nebo axiální pístová čerpadla  (tabulka 3).

Volba čerpadla se provede podle požadovaného průtoku a tlaku,  které je nezbytné vždy uvést.

Použití jiných druhů čerpadel  (lamelová, s vnitřním ozubením) je možné po konzultaci s výrobcem.

 

Tabulka 2 – zubová čerpadla s vnějším ozubením

5

Tabulka 3 - axiální pístová čerpadla

6

*       geometrický objem je možné mechanicky omezit
**    stálý provozní tlak / maximální tlak

Nádrže

Nádrže jsou svařeny z ocelového plechu.  Vnější  i  vnitřní lakování je olejuvzdorné a dlouhodobě zabraňuje korozi.  Nádrže velikosti TL jsou vybaveny čisticím víkem. Uvedené rozměry jsou vnější rozměry nádrže.

7

 

Řídicí  bloky a obvody

8Řídicí bloky jsou nabízeny ve jmenovitých světlostech 6 a 10 mm.  Díky stavebnicovému konceptu bloků lze realizovat  velké množství různých zapojení a řízení. Na obrázcích jsou některá typická zapojení:

Projekce a výpočty obvodů se provádí v rámci nabídek.

 

9 9a

Filtrace

Způsob filtrace a použité filtrační materiály (vložky) se volí podle provozních podmínek, použitých ventilů a čerpadel,  předpokládaného znečišťování kapaliny apod.  K dispozici jsou:

Zpětné a tlakové filtry jsou obvykle umístěny na nádrži. Podle potřeby jsou doplněny o

Chlazení

Vyžaduje-li to tepelná bilance obvodu, kdy není možné odvést teplo povrchem nádrže, je možné agregát doplnit o

Příslušenství

Uspořádání

Standardní uspořádání agregátů řady PPS a PPL je s čerpadlem v nádrži a motorem na víku (viz příklady realizací). Na přání a v případě potřeby je možné vyrobit a dodat i jiné uspořádání jednotlivých podskupin včetně netypických nádrží, odděleného náhonu od nádrže, zvlášť umístěné řídicí bloky apod.

10