Hydraulické agregáty PPS a PPL

Tisk

hydraulický agregátHydraulické agregáty řady PPS a PPL jsou určeny jako zdroj tlakové kapaliny pro všechna průmyslová odvětví. Díky modulárnímu uspořádání  je možné realizovat většinu v praxi používaných aplikací a to v krátké době a za příznivou cenu. Pokud požadovanou konfiguraci agregátu nelze sestavit ze stavebnice, nabízí výrobce  zákaznické provedení upravené pro daný stroj nebo zařízení.

 

 

 

Charakteristickými znaky stavebnice hydraulických agregátů PPS a PPL jsou především:

 • Robustní a spolehlivá konstrukce s vysokou životností
 • Jednoduchá montáž, demontáž a údržba
 • Řídicí prvky od předních světových výrobců
 • Zubová  a axiální pístová čerpadla
 • Pracovní tlak 350 bar
 • Průtoky až do 120 l/min
 • Příkony elektromotorů až do 15 kW
 • Objem nádrže 10 až 250 l
 • Řada standardních i nestandardních schémat řídicích obvodů
 • Nízká tlaková ztráta, zejména u odlehčovaných agregátů.
 • Jmenovité světlosti řídicích obvodů  6 a 10 mm
 • Bohatá výbava: chlazení, filtrace, snímání hladiny, spínače tlaku a teploty , akumulátory a další.

FMV – Design s.r.o.  nabízí kromě stavebnicových agregátů  také atypická řešení:

 • Speciální provedení nádrží do omezených prostorů
 • Kombinace více náhonů na víku, horizontální náhony na víku apod.
 • Komplexní dodávky včetně válců, hadic, elektrického vybavení a elektronického řízení

1

Typový klíč

2

Elektromotory

Standardně používané střídavé jednofázové a třífázové elektromotory  jsou v uvedeny v tabulce 1. Při výběru motoru je nutné vypočítat potřebný příkon  dle vztahu:

3

 

4

Použití  dalších elektromotorů, např. stejnosměrných, dvouotáčkových apod. je po konzultaci možné.

Čerpadla

V základním provedení jsou používána zubová čerpadla s vnějším ozubením  (tabulka 2), nebo axiální pístová čerpadla  (tabulka 3).

Volba čerpadla se provede podle požadovaného průtoku a tlaku,  které je nezbytné vždy uvést.

Použití jiných druhů čerpadel  (lamelová, s vnitřním ozubením) je možné po konzultaci s výrobcem.

 

Tabulka 2 – zubová čerpadla s vnějším ozubením

5

Tabulka 3 - axiální pístová čerpadla

6

*       geometrický objem je možné mechanicky omezit
**    stálý provozní tlak / maximální tlak

Nádrže

Nádrže jsou svařeny z ocelového plechu.  Vnější  i  vnitřní lakování je olejuvzdorné a dlouhodobě zabraňuje korozi.  Nádrže velikosti TL jsou vybaveny čisticím víkem. Uvedené rozměry jsou vnější rozměry nádrže.

7

 

Řídicí  bloky a obvody

8Řídicí bloky jsou nabízeny ve jmenovitých světlostech 6 a 10 mm.  Díky stavebnicovému konceptu bloků lze realizovat  velké množství různých zapojení a řízení. Na obrázcích jsou některá typická zapojení:

 • Základní  zapojení  zdroje tlakové kapaliny s pojištěním (RV) a zpětným ventilem (CV)
 • Obvod s akumulátorem, kdy je po dosažení  nastaveného tlaku odepínán odlehčovací ventil (UV) pomocí tlakového spínače (PS) a elektroniky (EL)
 • Obvod se dvěma čerpadly, kde je možné pro každé čerpadlo samostatně nastavit  přepouštěcí tlak a každé čerpadlo odlehčit
 • 8aAgregát s axiálním pístovým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem.  Tlakový regulátor čerpadla udržuje v obvodu konstantní tlak, který je možné nastavit pomocí tlakového ventilu (RVC) na řídicím bloku.

Projekce a výpočty obvodů se provádí v rámci nabídek.

 

9 9a

Filtrace

Způsob filtrace a použité filtrační materiály (vložky) se volí podle provozních podmínek, použitých ventilů a čerpadel,  předpokládaného znečišťování kapaliny apod.  K dispozici jsou:

 • Zpětné filtry
 • Tlakové filtry
 • Sací filtry

Zpětné a tlakové filtry jsou obvykle umístěny na nádrži. Podle potřeby jsou doplněny o

 • Obtokový ventil
 • Elektrickou nebo optickou indikaci zanesení

Chlazení

Vyžaduje-li to tepelná bilance obvodu, kdy není možné odvést teplo povrchem nádrže, je možné agregát doplnit o

 • Chladiče olej - vzduch s vestavěným ventilátorem, případně oběhovým čerpadlem
 • Chladiče olej - voda, podle potřeby s oběhovým čerpadlem

Příslušenství

 • Akumulátory
 • Hladinoměry a stavoznaky
 • Termostaty
 • Spínače hladiny
 • Tlakové spínače
 • Topení pro předehřívání oleje
 • Ruční čerpadla pro nouzový provoz

Uspořádání

Standardní uspořádání agregátů řady PPS a PPL je s čerpadlem v nádrži a motorem na víku (viz příklady realizací). Na přání a v případě potřeby je možné vyrobit a dodat i jiné uspořádání jednotlivých podskupin včetně netypických nádrží, odděleného náhonu od nádrže, zvlášť umístěné řídicí bloky apod.

10